Aftrap nieuwe seizoen!

Eén van de terugkerende activiteiten is het overvliegen aan het begin van het nieuwe Scouting seizoen. Op deze dag vliegen de oudsten van iedere speltak over naar opvolgende leeftijdsgroep. Altijd een spannend moment waar we als groep bij stil staan samen met familie en vrienden.

Afgelopen zaterdag, met een stralende zon en aangename temperatuur, was de opkomst weer bijzonder hoog. Genietend van een kopje koffie gevolgd door een gezamenlijke opening ging het programma van start. Altijd weer een mooi gezicht om te zien wat er door de speltakken dit jaar weer verzonnen en gemaakt is om de nieuwe speltak leden te verwelkomen. Van toneelstuk tot modderbende met als sluitstuk een tent waar mensen naar binnen gaan maar niet meer uitkomen?! Allen hebben we er weer van genoten!

Achter de schermen vormt deze dag tevens de aftrap van het Scouting seizoen voor nieuwe leiding. Ook dit jaar zijn er weer leden vanuit de Rowan en Sherpa afdeling doorgestroomd als kandidaat leiding. Om de aansluiting van jeugdlid naar leiding zo goed mogelijk te begeleiden vond er dit jaar een introductie plaats. Tijdens een presentatie werd er onder andere stilgestaan bij de structuur van onze vereniging, de regels die we samen maken, bijeenkomsten/vergaderingen voor leiding, stemrecht en natuurlijk trainingsmogelijkheden. Om er voor te zorgen dat je als leiding je taak zo goed mogelijk kan vervullen zijn er trainingsweekenden vanuit de regio georganiseerd. In deze weekenden leer je samen met nieuwe leiding van andere groepen uit de regio alles over Scouting en programma’s! Zeer leerzaam en nu in combinatie met praktijkbegeleiders uit onze groep ook zeer goed voor je eigen ontwikkeling. Zij zullen namelijk naar aanleiding van dit weekend kijken naar de competenties die je al hebt maar ook naar punten waarop je nog kan verbeteren of waaraan je nog kan werken. Zo zetten we als groep een professioneel leidingteam neer die elkaar aanvullen en waarin ieder zijn eigen rol en taak vervult.

Na de presentatie hebben we met alle leiding samen gegeten. Een goed moment om iedereen weer even rustig aan tafel te spreken maar vooral erg gezellig natuurlijk! Want het samen gezellig hebben is toch wel het belangrijkste in een vereniging!