Scouting Bennekom

Geschiedenis Kromschutte

Halverwege de vijftiger jaren zat de groep met een huisvesting probleem. De verkenners zaten met zes patrouilles in Hogan en de welpen draaiden “ploegendiensten” in het welpenhol (Kiva).

Gelukkig kwam er in 1957 hulp uit Rotterdam. Een Zondagsschoolvereniging zocht in de edese omgeving grond voor een kamphuis. Toen dit niet lukte, kwamen zij door bemiddeling van de heer Gundlach in contact met onze groep. Zij wilden in de zomermaanden gebruik maken van onze twee gebouwen en bovendien waren zij bereid om zelf een derde gebouw te plaatsen en om het welpenhol uit te breiden met een keuken, opslagruimte en een kelderruimte. Verder wilden ze elektriciteit laten aanleggen in alle drie de gebouwen.

De Musinga groep vond dit een goed voorstel, ook omdat de Rotterdammers bereid waren deze uitbreiding voor een groot gedeelte zelf te financieren. Verder namen de Rotterdammers de bestaande schuld, over van de groep. De totale bouwkosten werden geschat op 35.000 gulden, maar omdat de Rotterdammers voor het grootste deel met eigen krachten bouwden, werd de bouwsom teruggebracht tot onder de 20.000 gulden.

De laatste twee weekeinden van maart 1958 werden gebruikt voor voorbereidende bouwwerk¬zaamheden. Op vrijdag 4 en zaterdag 5 april 1958 begon de bouw. Er werd in het “weekend” door zes patrouilles samengewerkt met een werkgroep uit Rotterdam. Het weekend van de patrouilles was eigenlijk een voorbereidingweekend voor het zomerkamp om de kamptechni¬sche vaardigheden die van groot belang geacht werden te testen. Die keer werd de training gecombineerd met de bouwwerkzaamheden. De welpenleiding fungeerde tijdens de werkdagen als kookstaf voor de gasten. De verkenners moesten, in het kader van de training, zelf voor hun eten zorgen. De verdere bouw zou in hoofdzaak door vaklieden geschieden, ondermeer door een klas van een Technische School uit Rotterdam, die een week kwamen werken.

In juli 1958 was alles klaar. Het nieuwe gebouw had een afmeting van 12 bij 22 meter en het bestond uit een recreatiezaal (verkennersruimte), 2 slaapzalen, garderobe, was en toiletgelegen¬heid. De wanden van de recreatiezaal en de slaapzalen waren verwijderbaar.

 
De Rotterdammers huurden de gebouwen de gebouwen van 15 juni tot 1 september voor een periode van 15 jaar. De periode eindigde dus 1 januari 1973.
Het einde van de huurovereenkomst viel samen met het recht van erfpacht van de groep. Indien in 1973 de erfpachtovereenkomst verlengd werd, dan werd de huurovereenkomst stilzwijgend ook verlengd met dezelfde periode als waarvoor de erfpacht verlengd werd.

De huurovereenkomst is met ingang van 1 januari 1976 beëindigd. De groep heeft toen Kromschutte (incl. inventaris) en de uitbreiding van het hordehol van de Rotterdammers gekocht.

Maar hoe zit het met de naam van het gebouw, Kromschutte. Kromschutte is afgeleid van de naam van het kinderkamp van de Rotterdammers. Om precies te zijn gaat het om het kinderkamp “De Kromschutte”, der Ned. Herv. zondagsschoolvereniging op Gereformeerde Grondslag “Eben Haëzer” te Rotterdam.

Bron: Folke Wielenga