Scouting Bennekom

Kamp Strijen (1953)

De watersnoodramp van 1 februari 1953 liet diepe sporen achter in het zeeuwse land en bij de zeeuwse bevolking. Vrij snel kwam de hulp op gang. Ook Scouting probeerde zijn steentje bij te dragen. Al op 14 februari hielden de scouts van Nederland hun eerste actie. Die dag deden ze allerlei karweitjes en zodoende zamelden ze geld in voor het Nationale Rampenfonds.
De slogan voor deze actie was ” Mouwen Omhoog — Ons Land Moet Droog !”

Daar bleef het niet bij want de groepsraad van de Musinga groep besloot een aantal jongeren uit de getroffen gebieden uit te nodigen voor het zomer¬kamp. Terwijl zij bezig waren werd er in Ede een commissie opgericht die ten doel had 500 kinderen uit de getroffen gebieden een tiendaagse vakantie aan te bieden tijdens de Heideweek. De Musinga groep sloot zich aan bij actie en twee leden van de groep namen zitting in deze commissie.

De uitnodiging was uitgegaan naar STRIJEN daar deze plaats door de gemeente Ede geadopteerd was. De kinderen in de leeftijd 8 t/m 16 jaar kregen een aanmeldingsformulier waar o.a. de vraag op voorkwam of ze iets voelden voor een padvinderskamp. Deze vraag werd door ongeveer 60 jongens en meisjes bevestigend beantwoord. Voor de circa 20 meisje moest een oplossing gevonden worden omdat de Musinga groep een jongens vereniging was. Een aantal leidsters van de NPG afd. Ede en een welpenleidster van de Musinga groep stel¬den zich beschikbaar om het “dames” kamp te leiden.

In het zomerkamp waren naast de 16 verkenners van de Musinga troep 42 jongens uit Strijen en omgeving aanwezig. De kampplaats was gelegen in de gemeentelijke bossen “Hindekamp”. Het bestond uit een met gras begroeid terrein, met grote beukenbomen en groepjes berken. Eén zijde werd afgesloten door een dennenbos, terwijl de andere kant een open uitzicht bood over de heide.

Er waren acht patrouilles, die ieder bestonden uit 5 of 6  Strijense jongens en 2 verkenners. Het kader was gemixed, zodat iedere patrouille een P.L of A.P.L uit Strijen had. Het kamp duurde van vrijdag 14 augustus tot en met maandag 24 augustus en voor zover mogelijk werd het normale kampprogramma aan gehouden. Een aantal grote tochten ging niet door vanwege de slechte conditie en het slechte schoeisel van de Strijense jongens.

Het kamp was een groot succes en veel Strijense jongens wilden ook thuis aan scouting doen. De Musinga groep probeert te helpen om in Strijen een groep op te richten. Helaas is uit het archief niet op te maken of dit gelukt is.  We blijven nog zoeken dus – wordt vervolgd -.

Bron: Folke Wielenga