Scouting Bennekom

Lidmaatschap opzeggen

Lidmaatschap opzeggen kan uitsluitend schriftelijk of per email aan de penningmeester via penningmeester@scoutingbennekom.nl

Let op:
1) Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden door het desbetreffende lid, dan
wel zijn wettelijk vertegenwoordiger.
2) Het lidmaatschap loopt in beginsel door tot de start van een nieuw kwartaal (januari, april, juli, oktober).  Opzegging van het lidmaatschap dient daarom te geschieden uiterlijk in de maand februari, mei, augustus of november.