Scouting Bennekom

Stichting Scouting Bennekom

De stichting Scouting Bennekom heeft ten doel behulpzaam te zijn bij de verwezenlijking van de doelstelling van de groepsvereniging Scouting Bennekom door de financiële en materiële belangen van de groepsvereniging Scouting Bennekom te behartigen. In de praktijk betekent dat dat de Stichting eigenaar is en zorgt voor het beheer van de gebouwen van Scouting Bennekom. Daaronder wordt verstaan: financiën, onderhoud en verhuur. Ook zaken als verzekeringen en contact met de terreineigenaar staan op de agenda van de Stichting.

Het bestuur bestaat uit vijf leden: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee gewone leden. Daarnaast heeft het bestuur adviseurs die zich onder andere bezig houden met de verhuur en het onderhoud van de gebouwen. Aangezien de stichting ten dienste staat van de groepsvereniging is statutair vastgelegd dat de meerderheid van de bestuursleden afkomstig moet zijn uit de groepsraad van de groepsvereniging Scouting Bennekom. De Stichting vergadert twee tot drie keer per jaar. De leden zitten telkens lid voor een periode van drie jaar. De Stichting is regelmatig op zoek naar nieuwe leden voor diverse functies. Ervaring met scouting of Scouting Bennekom is dan een pré.

Samenstelling stichtingsbestuur

Stichting:
Han Krijgsman – voorzitter
Nico Horn – secretaris
Nanno Bolt – penningmeester

Vertegenwoordigers vanuit de vereniging:
Jorian Blom – lid
Peter Rozenboom – lid
Jan Hoefakker – lid
Vacature – lid

Het stichtingsbestuur is te bereiken via stichting@scoutingbennekom.nl