Scouting Bennekom

Reanimatie

Wekelijks worden alleen in Nederland ruim 200 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Dit zijn zo’n 10.000 mensen per jaar! Een acuut hartinfarct is vaak de oorzaak van een hartstilstand. Een hartstilstand is een levensbedreigende situatie als niet onmiddellijk hulp wordt geboden.

Hulp kan bestaan uit reanimatie. Hoe eerder wordt gestart met reanimeren, hoe groter de kans op herstel. Als bij een hartstilstand direct wordt gestart met reanimeren zodat professionele hulpverleners van een ambulancedienst het kunnen overnemen, is de kans op volledig herstel groot.

Reanimatie bij volwassenen en kinderen:

Stap 1
Controleer het bewustzijn door het slachtoffer voorzichtig aan de schouders te schudden en aan te spreken. Vraag bijvoorbeeld: “Gaat alles goed met je?”, “Wat is er gebeurd?” Als er geen reactie volgt op het aanspreken en aanraken, dan is het slachtoffer bewusteloos.

Roep om hulp. Laat het slachtoffer niet alleen.

Stap 2
Leg het slachtoffer op zijn rug en maak de luchtweg vrij door het hoofd iets naar achteren te kantelen of de kin met de vingertoppen iets omhoog te tillen. Houd de luchtweg open. Kijk, luister en voel maximaal 10 seconden naar normale ademhaling.

Stap 3
Als het slachtoffer niet normaal ademt of als u twijfelt, vraag een omstander om 112 te bellen. Zeg dat het om een (kinder)reanimatie gaat.

Stap 4
Als het slachtoffer niet normaal ademt of als u twijfelt start met hartmassage. Geef voorzichtig borstcompressie door het borstbeen 2 – 3 cm (volwassenen 4-5cm) in te drukken met een frequentie van 120 (volwassenen 100) per minuut.

Stap 5
Na 30 borstcompressies start u met mond-op-mond beademing. Als u de kinlift heeft toegepast en tijdens het beademen komt de borstkas omhoog, dan heeft u voldoende ingeblazen. Beadem 2 keer.

Wissel 30 borstcompressies af met 2 keer beademen tot professionele hulp arriveert.

bron: www.reanimatie.nl