Scouting Bennekom

Yells

# Allewiejo

Allewiejo (aanroep! door 1 persoon)
Allewaajo (antwoord door allen!)
Allewiejo waajo woef (allen)
Wie de lof, wie de bof, wie de boeda, wie de pest, wie de dan, wie de mark, wie de lof-bof-bof (allen, uitspreken met flink tempo)
Alewiejo, alewaajo, alewiejo waajo woef! (allen, uitspreken met flink tempo)

* Wie de dan wie de mark, slaat op Danmark, Denemarken
* Boeda en Pest slaat natuurlijk op Boedapest
* de yell is waarschijnlijk van de jamboree in denemarken, 1924

# Bijzonder goed

B-I-Z-Ondergoed, bijzonder, bijzonder, bijzonder goed!

# Bravo

B – R – A – V – O, bravo, bravo, BRAVISSIMO!!

# Flintstone

flintstone flintstone go go go
yabbadabbadoo oink oink

# Goed zo

G-O-E-D-Z-O-O, goed zo, goed zo, goed zo zo

# Hoe was die?

Hoe was die?, Goed
Hoe was die?, Beter/Best
Hoe was die?, Knal
“Voor als het publiek niet meewerkt Hoe was die?, pfft, kan beter

# Koeienmelk

K-O-E-I-E-N-MELK koeien koeien koeien melk!

# Kwaliteitje

K-W-A-L-I-T-Eitje, kwali kwali kwaliteitje!

# We hebben een L

We hebben een L, we hebben een A, (wacht 3 seconden)…(en dan met z’n allen) “LA LA LA laala…”

# Prima

PrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrIMA! (Deze yell is een soort “wave”; een leiding wijst met zijn vinger de kring rond, en naar wie zijn vinger al gewezen heeft, doet mee met “prr” roepen. Als de leiding de hele kring rond heeft gewezen, en iedereen intussen mee “prr”t, roept iedereen heel hard IMA!)