Scouting Bennekom

Bosplan

udenhout 300x89 BosplanOns bos bestaat op dit moment uit ‘bomenakkers’, de afzonderlijke percelen zijn met slechts één soort boom ingeplant waardoor er weinig variatie in soort en leeftijd bestaat. Om de variatie in ons bos groter te maken planten we allerlei bijzondere bomen aan die in het landschap, waar onze gebouwen staan, thuis horen. In totaal gaan we bijna 1500 bomen planten, hiermee wordt ons bos een stuk aantrekkelijker voor mens en dier.

De volgende soorten worden door ons geplant:
Zomereik (Quercus robur)
Wintereik (Quercus petraea)
Zachte berk (Betula pubescens)
Lijsterbes (Sorbus aucuparia)
Wilde Appel (Malus sylvestris)
Gewone Peer (Pyrus communis)
Hulst (Ilex aquifolium)
Ratelpopulier (Populus tremula)
Zoete Kers (Prunus avium)
Kleinbladige Linde (Tilia cordata)
Sporkehout (Frangula alnus)
Boswilg (Salix caprea)
Hazelaar (Corylus avellana)