Scouting Bennekom

Het plan

Een terrein in een boscomplex, tegen het dorp aan. Op dit terrein staan de gebouwen van Scouting Bennekom waar wekelijks vele kinderen spelen. De inpassing van het gebouw in de omgeving is op dit moment niet optimaal, door de ligging tegen het dorp aan en de contacten met scholen liggen er goede mogelijkheden op educatief terrein. Er zullen aanpassingen worden gedaan op het gebied van:
Biodiversiteit:

 • groen dak
  - gebruikmaken van herbruikbare materialen (cradle-to-cradle)
  - led verlichting met bewegingsmelders (om lichtvervuiling tegen te gaan)

Inmiddels is Kromschutte voorzien van de eerste fase groendak.

Wij hebben gebruik gemaakt van matten van Semper Green, meer informatie over deze vegetatiematten vind je op de site van Semper Green: http://www.sempergreen.com/NL/producten/vegetatiematten.html

 • nieuw bosbeheer
  - extra inheemse bomen en struiken planten, onder andere vruchtdragend, voor mens en dier
  - aanleg meer houtwallen voor dekking wild

Op diverse locaties rondom onze gebouwen zullen bomen geplant worden,

 • nestmogelijkheden voor vleermuizen en vogels op en om het gebouw verbeteren

Nastkastjes timmeren

  Verkoeling:

  • speelbos inrichten (beukenbos)
  • misschien wat natuurlijke klauter dingen, een stammendoolhof
  • planten van klimaat bestendige bomen, op termijn vervangen van bijv. de beuken
  • parasolbomen rondom buitenterrein
  • bankjes voor (oudere) buurtbewoners

  Water:

  • opvangen regenwater ten behoeve van het doorspoelen van toiletten
  • vermindering verdamping grondwater door het vervangen van naaldbomen door loofbomen

  Educatie/Vergroten bewustwording:

  • informatie panelen en borden met informatie over biodiverstiteit, klimaat, geplande ingrepen en toekomstige ontwikkelingen
  • infoborden over het leven in het aangrenzende bos/ soorten nestkasten/ een insectenhotel
  • wandelroute ontwikkelen met daarin informatie over bovenstaande items

  Het wordt een klimaatbestendig speel- en recreatiebos met bestendige natuurwaarden/biodiversiteit.

  Planning
  Start in 2010, oplevering in 2010.

  Kosten
  Afhankelijk van de omvang van de activiteiten ca. € 15.000 (een gedetailleerde begroting moet nog gemaakt worden). Scouting Bennekom doet er zelf waar nodig ook geld bij.

  Ondersteuning/samenwerking
  Er zijn nog organisaties die formele steun toegezegd hebben. Naar verwachting kan deze wel verkregen worden, o.a. terreineigenaar, buurtbewoners en de Gemeente Ede.