Scouting Bennekom

LED verlichting

logo 300x70 LED verlichtingDSC 0534 LED verlichtingAan onze gebouwen wordt speciale LED verlichting opgehangen, het type lamp waarvoor wij gekozen hebben lijkt op maanlicht, waardoor het veel natuurlijker in de omgeving past. Hierdoor hebben bijvoorbeeld vleermuizen veel minder last van de verstorende werking van de verlichting. De lampen worden aangebracht in combinatie met dimmers en bewegingsmelders waardoor de effecten nog verder verminderd worden. Deze lampen en de bijbehorende advisering worden geleverd door Innolumis.

We zien goed bij volle maan

Het menselijk oog kijkt met staafjes en kegeltjes. Al in de oudheid was het belangrijk om bij dreigend gevaar in het donker alles om ons heen goed waar te kunnen nemen. De 120 miljoen staafjes in onze ogen laten ons in het donker contrasten waarnemen en laten ons (bewegende) objecten om ons heen goed zien.

Om deze reden kunnen we ook in 2010 bij volle maan nog steeds heel goed zien. De  staafjes in onze ogen geven ons ook in het donker nog goed zicht. Het type lamp dat wij gekozen hebben is de GoldenGreen/EcoWhite, die het maanlicht het best benadert, hiermee bereiken we het het beste zicht met de minste lichthinder.

Lange levensduur, forse energiebesparing en geen gifstoffen

Het toepassen van zuivere leds zoals deze te vinden zijn in de lampen van Innolumis heeft drie belangrijke voordelen:

1. lange levensduur: Na 20 jaar, als de lampen circa 80.000 uur hebben gebrand, is de eerste vervanging pas nodig!

2 energiebesparing tot 80%: Leds verbruiken aanzienlijk minder energie dan de lampen die wij nu aan de gebouwen hebben hangen.

3 geen gebruik van fosfor: Veel leveranciers van ledverlichting gebruiken (giftig) fosfor om tot wit licht te komen. Fosfor is voor mensen giftig en er bestaat nog onduidelijkheid of fosfor wel 20 jaar een constant niveau kan bieden in ledlampen. De Innolumis armaturen gebruiken geen fosfor, maar kleurenleds van zeer hoge en constante kwaliteit.

Maanlicht uit rood en groen licht

Rood en groen zijn basiskleuren, waaruit vele andere kleuren gemaakt kunnen worden. Zo ook maanlicht. Door rode leds toe te voegen aan de groene leds ontstaat niet alleen licht dat lijkt op maanlicht , maar ook de mogelijkheid om heel goed kleuren te herkennen. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen is gebleken dat doordat het licht lijkt op maanlicht de verlichting ook op dieren veel natuurlijker overkomt  en zij er minder hinder van ondervinden dan van de bouwlampen die er nu hangen.

Nog minder hinder door slimme schakeling

Door het aanbrengen van dimmers in combinatie met bewegingsmelders wordt de mogelijke hinder nog verder teruggebracht. Wanneer er niemand buiten de gebouwen aanwezig is schakelen de lampen zichzelf terug naar een lager vermogen, wanneer er buiten activiteiten plaatsvinden gaat het vermogen vanzelf omhoog. Beter voor het milieu en de dieren!

Technische specificaties en meer informatie

Voor de liefhebbers hebben wij technische specificaties van onze lampen beschikbaar. Nog meer documentatie over onze lampen is te vinden op de website van Innolumis.