Scouting Bennekom

Archief

Er was eens…

Na de Tweede Wereld Oorlog kwam in Bennekom scouting weer op gang. Zowel een jongens, Musinga, als een meisjesgroep, De Schakelgroep.

Eind september 1945 werd het Bloemenvendel opgericht. Een jaar daarna pas de eerste kabouterkring. In die jaren hadden de meisjes geen vast onderkomen. Zo zwierven ze wat rond van de Openbare School, naar de Lindelaan en Prins Hendrikweg.

Op 1 december 1955 het Zoekavendel opgericht. Dit is een herstart van de Schakelgroep vermoedelijk. Die kwam in 1962 op de Prins Hendrikweg terecht met de Schakelgroep. Daar werd het eerste vaste onderkomen betrokken. De padvindsters gingen hun gele dassen Tie-dyen, zodat deze oranje met “gele-vlekjes” werd.

De naam Zoeka is waarschijnlijk een woordspeling van de rondenamen Zoeloes en Kaffers. In het begin waren er nog maar twee rondes…

In 1983 werd het gebouw vergroot en kreeg het de naam Sangam. Acht jaar later, in 1990, fuseerde de Schakelgroep met de Musingagroep tot Scouting Bennekom. De groepsdas werd een combinatie van beide groepsdassen.

Na de fusie ging de Schakelgroep wonen bij de Musinga op de Selterskampweg in Bennekom. De kabouters en de padvindsters deelden samen één lokaal, door een gezellige verdieping in het lokaal voor kabouterdorpjes en rondehoeken. Er bestond echter een plan om de kabouters of de padvindsters een eigen lokaal te geven. Helaas was daar het geld niet voor. Dat was in de restauaratie van Hogan gaan zitten.

In 2000 werd een nieuw lokaal voor de padvindsters toch een feit. De gebouwen Kiva en Kromschutte werden aan elkaar gebouwd, waardoor een nieuw materiaalhok en een lokaal werden gerealiseerd. De padvindstersleiding pakte stevig aan en betimmerde het lokaal stijlvol met veel hout. Het oude naambord “Sangam” kwam aan de buitengevel te hangen.

Sindsdien hebben de kabouters en padvindsters eindelijk hun eigen onderkomen. Tot zover…

schakelstamboom Archief