Scouting Bennekom

Onderlinge Ronde Wedstrijden (ORW)

De ORW wordt elk jaar gehouden om te bepalen wie er naar de Regionale Scoutingwedstrijden (RSW) mogen in Lunteren. Deze vinden meestal plaats in april, kijk voor de datum in de kalender.
Bij deze wedstrijden komen groepen uit de hele regio bijeen die strijden voor een plekje op de Landelijke Scoutingwedstrijden(LSW) in Baarn. De nummers 1 en 2 op de RSW mogen naar de LSW.

De ORW bestaat uit verschillende onderdelen en deze vinden verspreid plaats over 4 of 5 weken.
De onderdelen zijn:
- thuisopdracht
- sport en spel
- uniforminspectie
- hiken en het maken van een hikeverslag
- themakoken op kribvuur
- themapresentatie
- kampeertechnieken (bijv. tent opzetten of keuken pionieren)

Belangrijke dingen om te weten voor tijdens de ORW:
- Bij elk programmaonderdeel staat precies vermeld hoe laat de start- en begintijd is. Je mag maximaal een half uur van te voren aanwezig zijn, dus niet eerder! (Voor de hike mag je geen minuut eerder aanwezig zijn.)
- Bij de onderdelen koken en themapresentatie openen we in themakleding!
- Je (A)RL zijn een beetje meer ‘de leiding’ tijdens de ORW. Als je dus niet kan, meld je dit ook bij hen, zodat iedereen weet op wie ze kunnen rekenen tijdens de onderdelen. Natuurlijk meld je je ook af bij de leiding.