Scouting Bennekom

Stam van Hoge Gisting

De Stam van “Hooghe” Gisting (SvHG) is de naam van de seniorenstam. De SvHG is geen echte speltak van de groep en valt organisatorisch ook niet onder Scouting Bennekom. De leden van de SvHG zijn allen (oud-)leden van Scouting Bennekom en zij komen zo’n 5/6 keer per jaar bijeen om samen een programma te draaien.