Scouting Bennekom

Uitnodiging rijkswaterstaat

Datum: 5 januari 2012
Onderwerp: Afsluiting publieksparticipatietraject A12 Ede – Grijsoord

Geachte heer/ mevrouw,

Van harte nodig ik u uit om een kijkje te komen nemen bij de laatste activiteit in het kader van het publieksparticipatietraject voor het Tracébesluit A12 Ede- Grijsoord. Deze activiteit vindt plaats op 21 januari om 16.00 uur in en om het tunneltje onder de A12 aan de Oost Breukelderweg te Bennekom.

Op zaterdag 21 januari vanaf 13.30 uur wordt door de leden van de scouting Bennekom een kunstwerk aangebracht op de binnenzijde van de tunnel, die de twee delen van het landgoed Hoekelum met elkaar verbindt (zie bijgaande routeomschrijving). Dit gebeurt onder begeleiding van Ingrid Govers, kunstenaar en tevens leiding bij Scouting Bennekom.

In de voorbereiding van het Tracébesluit is uitgebreid gesproken met betrokkenen bij deze wegverbreding. De ruim 50 unieke ideeën, die hieruit kwamen, hebben geleid tot een weg die beter ingepast is in de omgeving. Zo worden er grondwallen aangelegd bij het nieuwe ecoduct bij de Reijerscamp en ter hoogte van de sportvelden in Ede om het zicht vanaf de omgeving op de weg te verminderen.

Rondom de betreffende tunnel heeft Scouting Bennekom naar voren gebracht dat zij deze tunnel op dit moment sociaal onveilig vindt. Daarom wordt deze tunnel nu geschilderd. Samen met een kunstenaar brengen de leden van Scouting Bennekom een schildering aan die het passeren van de tunnel een stuk prettiger maakt. Ook maakt de scoutinggroep van de gelegenheid gebruik om de tunnel een naam te geven, die op de dag zelf om 16:00 uur wordt onthuld. Tijdens de bijeenkomst staan er warme dranken en iets lekkers klaar.

Het Tracébesluit, waarin precies beschreven staat hoe de weg wordt verbreed, wat de gevolgen hiervan zijn voor de omgeving en hoe hiermee wordt omgegaan, is 27 december 2011 gepubliceerd. Op dit moment werkt Rijkswaterstaat, in afwachting van het verloop van de procedure rondom het Tracébesluit, aan de voorbereidingen voor het daadwerkelijke wegverbredingswerkzaamheden. De verwachting is dat met de werkzaamheden in 2013 wordt gestart en het werk in 2015 afgerond is. Uiteraard wordt u tegen die tijd op de hoogte gesteld van de werkzaamheden en de gevolgen daarvan. Tot die tijd verwijzen wij u naar de website van het project www.rijkswaterstaat.nl/a12
Graag ontmoet ik u op zaterdag 21 januari bij de tunnel.

Met vriendelijke groet,

de projectleider planstudie A12 Ede-Grijsoord

Arthur de Craen

WVP 107.pdf pagina 4 van 4 Uitnodiging rijkswaterstaat