Uitwisseling: de Hongaren komen!

eu flag YOUTH EN Uitwisseling: de Hongaren komen!Erg blij zijn wij, de padvindstersleiding, alles is rond. Op 28 juni 2010 landt het vliegtuig vanuit Budapest op Duitse bodem weliswaar.. maar onze Hongaarse vrienden komen! Na een succesvolle uitwisseling vorig jaar in Hongarije met het thema “Be Scout. Explore Europe.” Heeft het Nederlands Jeugd Instituut ook dit jaar weer subsidie toegekend aan een uitwisselingsproject tussen een de padvindsters van Scouting Bennekom en een Hongaarse scoutinggroep uit Pécs.

Het thema van dit jaar zal zijn “Wood and Water. We and our World.” Elk land heeft zo zijn natuurprobleem. Nederland kampt met hoog water, Hongarije met ontbossing. Wat kunnen wij daar van leren? Wat kunnen we elkaar daarover vertellen? Dat doen we natuurlijk niet zomaar, maar door middel van allerlei activiteiten. De Hongaren zullen kennismaken met ons clubhuis – iets wat zij in Hongarije niet kennen- en het Nederlandse leven gaan beleven vanuit een gastgezin waar zij twee nachten doorbrengen. Verder kan natuurlijk het kamp (tabór in het Hongaars) niet achterblijven. We gaan met zijn allen er op uit, waarheen dat vertellen we nog niet. 5 juni houden we een informatiebijeenkomst om 12.45uur in Sangam. Iedereen die geinteresseerd is in ons project is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.