Scouting Bennekom

Vrienden

Een aantal oudgedienden van Scouting Bennekom heeft de reünie ter gelegenheid van het 65 jarig bestaan aangegrepen om de Vrienden van Scouting Bennekom op te richten.
De Vrienden hebben een aantal doelstellingen:
  • Ondersteunen met raad & daad
Veel mensen hebben connecties of zitten intussen in een positie dat zij Scouting Bennekom zouden kunnen helpen.
  • Onderhouden van contacten
Minimaal één keer per jaar willen de Vrienden een bijeenkomst organiseren om zo de contacten te onderhouden en te blijven proeven van de sfeer van weleer. Daarnaast zullen de vrienden enkele keren per jaar een aantal pagina’s vullen in de Shelter.
  • Fondsenwerving
Ter bekostiging van bijzondere doelen zoals het gebouw, de materialen en bijzondere activiteiten.
Wie kan lid worden?
Iedereen die zich betrokken voelt bij het wel en wee van Scouting Bennekom kan en mag lid worden. Voor het lidmaatschap van de Vrienden van Scouting Bennekom vragen wij een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 10,-.
Hoe kan ik me aanmelden?
Aanmelden kan via info@scoutingbennekom.nl. Hier kunt u ook meer informatie krijgen.
Wij bevelen het lidmaatschap van de Vrienden van harte aan!
Riek Rijken-Willemsen
Hanske en Henk Gijsbertsen
Pier Bosch
Ank Koster
Gertjan Gijsbertsen
Aad van der Linden