Scouting Bennekom

De personen

AKELA
(Grote Grijze Eenzame) Is de grijze eenzame leider van de Sioniehorde, de horde die leeft in de Sionieheuvels. Hij waakt over de wet en iedereen luistert naar hem. In een welpenhorde wordt de takleid(st)er meestal Akela genoemd. Zij/hij leidt de horde en de Oude Wolven (leid(st)ersploeg). Heeft de grootste ervaring, en als leider van de horde stelt hij zijn ervaring, kracht en moed ter beschikking van de groep. De horde kijkt op naar de leider, en wil worden zoals hij. Verhaal: Broers van Mowgli

ANKUS
Olifantenprikker (Kornak)
Verhaal: ’s Konings Ankus

BAGHEERA (de knapste jager)
De zwarte panter. Hij is de knapste jager van de jungle en leert Mowgli tal van vaardigheden, zoals jagen, klimmen en zwemmen. Hij beschermt Mowgli vanaf zijn opname in de horde. In de horde speelt een van de leid(st)ers de rol van Bagheera (zie ook belofteaflegging). Bagheera is het symbool van snelheid en sluwheid. De sluwheid wordt uitgedrukt in schrandere actie.
Verhaal: Broers van Mowgli

BALOE (ijzerpoot)
De wijze, bruine beer, leermeester van de jungle. Hij leert de welpen de wet van de jungle en ziet erop toe dat die ook gerespecteerd wordt. Hij is streng, maar kent ook zijn eigen zwakheden. Baloe is de personificatie van een rijpheid, die toch een zekere kinderlijke onschuld vertoont. Hij vertegenwoordigt de belangeloze Actie.
Verhaal: Broers van Mowgli

BANDAR-LOG
Het apenvolk. Ze leven in de ruïnes van een vervallen stad. Ze hebben geen leider en volgen geen wet. Ze zijn vervelende, speel, lui en brutaal.
Verhaal: Kaa’s jacht

BRAHMAAN
Indische kaste, priester in het dorp van Buldeo
Verhaal: Tijger-Tijger & Jungle lijft in

BULDEO
De jager
Verhaal: Tijger-Tijger & Jungle lijft in

CHIKAI
Kleine springrat
Verhaal: De Rode Honden

CHILL
De wouw, de vliegende boodschapper van de jungle.
Verhaal: Kaa’s jacht & Jungle lijft in

CHUA
De rat
Verhaal: Ri-Ti-Ta

CHUHUNDRA
De muskusrat
Verhaal: Ri-Ti-Ta

DARZEE
Naaivogeltje
Verhaal: Ri-Ti-Ta

DHOLE
Rode hond, Wilde hond
Verhaal: De Rode Honden

EERDO
Scharlaken boomspecht
Verhaal: Lenteloop

GIDOER-LOG
Jakhalzenvolk
Verhaal: Broers van Mowgli

GOND(A) (Kleinvoet)
Indisch jagersvolk
Verhaal: Hoe vrees… Jungle

GRIJZE BROER
Oudste zoon van Raksha en een goede vriend van Mowgli. Hij helpt hem bij vele problemen.
Verhaal: Tijger-Tijger

GRIJZE SPEURDER
Vader van Phao
Verhaal: Jungle lijft in

HATHI
(De stille eenzame, De wilde olifant, De zwijger) De oude olifant. Iedereen respecteert hem omwille van zijn wijsheid. Hij waakt over zekere traditionele waarden in de jungle. Hij kent alle verhalen die in de jungle de ronde doen.
Verhaal: Hoe vrees in de… & Jungle lijft in & De Rode Honden

IKKI (Ho-Igoe)
Het stekelvarken
Verhaal: Hoe vrees in de…

JACALA
Krokodil
Verhaal: De Rode Honden

KAA
Tijger- of rotspython. Hij is de oudste inwoner van jungle. Hij is de enige die het apenvolk bang kan maken. Hij is een waterslang, een python, en dus niet giftig. Hij is een bondgenoot van Mowgli.
Verhaal: Kaa’s jacht & De Rode Honden

KARAIT
Bruin gifslangetje
Verhaal: Ri – Ti –Ta

KO
De kraai
Verhaal: ’s Konings Ankus

KOPERSLAGER
Vogeltje
Verhaal: Ri – Ti – Ta

LAKINIS
Wolvin uit de holen
Verhaal: De Rode Honden

MANG
De vleermuis. Hij kan ‘s nachts alles zien. Dan brengt hij de boodschappen over tussen de jungledieren.
Verhaal: Hoe de vrees…

MESSOEA
Moeder van Mowgli
Verhaal: Tijger-tijger & Hoe de vrees…

MOR
De pauw
Verhaal: Broers van Mowgli

MOWGLI (de kikker, de puit)
Het mensenkind dat opgroeit in de jungle. Zijn mensennaam is Nathoe. Mowgli’s terugkeer, als volwassene, naar het mensendorp is zoals de succesvolle intrede van het volwassen individu in het sociale gemeenschapsleven.
Verhaal: Broers van Mowgli

MYSA
De buffel
Verhaal: Lenteloop

NAG
De cobra
Verhaal: Ri – Ti – Ta

NAGAINA
De vrouw van Nag
Verhaal: Ri – Ti – Ta

NATHOE
Mensennaam van Mowgli
Verhaal: Tijger-Tijger & Hoe de vrees…

NILGHAI
Blauwe antiloop – koe
Verhaal: Jungle lijft in

OE
Schildpad
Verhaal: Lenteloop

PHAO
Opvolger van Akela
Verhaal: Rode Honden

PHAONA
Moeder van Phao
Verhaal: Rode Honden

POEROEN DASS
Vrek uit Buldeo’s dorp
Verhaal: Tijger-Tijger

RAKSHA
(de duivelin) Moeder wolf. Zij neemt Mowgli op in haar nest en voedt hem op.
Verhaal: Broers van Mowgli

RAMA

RIKKI-TIKKI-TAVI
Vosaapje
Verhaal: Rikki-Tikki-Tavi

SAHI
Stekelvarken
Verhaal: Jungle lijft in

SAMBHUR/SAMBHIN
Bok
Verhaal: Broers van Mowgli

SHERE-KHAN
(lamme Lungri, gestreepte ossendoder, kikvorseneter, vissenvanger, gebrandmerkt beest, veedief, verzengde junglekat) De manke, lamme tijger. Van bij aanvang van het Jungleboek is hij de vijand van Mowgli. Hij houdt zich niet aan de junglewetten en wordt door iedereen gemeden. Hij is de personificatie van ijdelheid, domheid en onechtheid.
Verhaal: Broers van Mowgli

TABAQUI (de kliekjesgast)
De jakhals. Hij is de kliekjesgast die in het spoor van Shere Khan rondzwerft en er steeds op uit is om tweedracht te zaaien. Hij is het symbool van de vleiende lafheid.
Verhaal: Broers van Mowgli

THA
De eerste der olifanten
Verhaal: Hoe de vrees…

WITTE COBRA
(witte kap, witkap, Thuu – rotte tak) Cobra, bewaker van de koningsschat
Verhaal: ’s Konings Ankus

WON-TOLLA
De wolf buitenstaander
Verhaal: Rode Honden