Geschiedenis

Al sinds lange tijd zijn scoutinggroepen in Bennekom actief. Scouting Bennekom bestaat sinds 1990/1991, in dat jaar fuseerde de Schakelgroep met de Musingagroep tot Scouting Bennekom. De geschiedenis van beide groepen gaat (in ieder geval) terug tot 1945.

Na de fusie ging de Schakelgroep wonen bij de Musinga op de Selterskampweg in Bennekom, sinds die tijd de thuisbasis van Scouting Bennekom. De kabouters en de padvindsters deelden samen één lokaal, door een gezellige verdieping in het lokaal voor kabouterdorpjes en rondehoeken. Er bestond echter een plan om de kabouters of de padvindsters een eigen lokaal te geven. Helaas was daar het geld niet voor. Dat was in de restauratie van Hogan gaan zitten.

In 2000 werd een nieuw lokaal voor de padvindsters toch een feit. De gebouwen Kiva en Kromschutte werden aan elkaar gebouwd, waardoor een nieuw materiaalhok en een lokaal werden gerealiseerd. De padvindstersleiding pakte stevig aan en betimmerde het lokaal stijlvol met veel hout. Het oude naambord “Sangam” kwam aan de buitengevel te hangen. Sindsdien hebben de kabouters en padvindsters eindelijk hun eigen onderkomen.

Schakelgroep (1945-1990)

Na de Tweede Wereld Oorlog kwam in Bennekom scouting weer op gang. Zowel een jongens, Musinga, als een meisjesgroep, De Schakelgroep.

Eind september 1945 werd het Bloemenvendel opgericht. Een jaar daarna pas de eerste kabouterkring. (Zie ook de stamboom hieronder.) In die jaren hadden de meisjes geen vast onderkomen. Zo zwierven ze wat rond van de Openbare School, naar de Lindelaan en Prins Hendrikweg.

Op 1 december 1955 het Zoekavendel opgericht. Dit is een herstart van de Schakelgroep vermoedelijk. Die kwam in 1962 op de Prins Hendrikweg terecht met de Schakelgroep. Daar werd het eerste vaste onderkomen betrokken. De padvindsters gingen hun gele dassen Tie-dyen, zodat deze oranje met “gele-vlekjes” werd.

De naam Zoeka is waarschijnlijk een woordspeling van de rondenamen Zoeloes en Kaffers. In het begin waren er nog maar twee rondes…

In 1983 werd het gebouw vergroot en kreeg het de naam Sangam. Acht jaar later, in 1990, fuseerde de Schakelgroep met de Musingagroep tot Scouting Bennekom. De groepsdas werd een combinatie van beide groepsdassen.

Na de fusie ging de Schakelgroep wonen bij de Musinga op de Selterskampweg in Bennekom. De kabouters en de padvindsters deelden samen één lokaal, door een gezellige verdieping in het lokaal voor kabouterdorpjes en rondehoeken. Er bestond echter een plan om de kabouters of de padvindsters een eigen lokaal te geven. Helaas was daar het geld niet voor. Dat was in de restauaratie van Hogan gaan zitten.

In 2000 werd een nieuw lokaal voor de padvindsters toch een feit. De gebouwen Kiva en Kromschutte werden aan elkaar gebouwd, waardoor een nieuw materiaalhok en een lokaal werden gerealiseerd. De padvindstersleiding pakte stevig aan en betimmerde het lokaal stijlvol met veel hout. Het oude naambord “Sangam” kwam aan de buitengevel te hangen.

Sindsdien hebben de kabouters en padvindsters eindelijk hun eigen onderkomen. Tot zover…

Stamboom

Na de Tweede Wereld Oorlog kwam in Bennekom scouting weer op gang. Zowel een jongens, Musinga, als een meisjesgroep, De Schakelgroep.

Eind september 1945 werd het Bloemenvendel opgericht. Een jaar daarna pas de eerste kabouterkring. In die jaren hadden de meisjes geen vast onderkomen. Zo zwierven ze wat rond van de Openbare School, naar de Lindelaan en Prins Hendrikweg.

Op 1 december 1955 het Zoekavendel opgericht. Dit is een herstart van de Schakelgroep vermoedelijk. Die kwam in 1962 op de Prins Hendrikweg terecht met de Schakelgroep. Daar werd het eerste vaste onderkomen betrokken. De padvindsters gingen hun gele dassen Tie-dyen, zodat deze oranje met “gele-vlekjes” werd.

De naam Zoeka is waarschijnlijk een woordspeling van de rondenamen Zoeloes en Kaffers. In het begin waren er nog maar twee rondes…

In 1983 werd het gebouw vergroot en kreeg het de naam Sangam.

Musinga (1945-1990)

Over de geschiedenis van de Musingagroep is veel te vertellen en te zien. Daarom is de informatie over verschillende pagina’s verspreid. Algemene informatie over de geschiedenis van de Musingagroep is op de Musinga geschiedenispagina te vinden. Informatie over de zomerkampen in het archief zomerkampen (met vele foto’s voor de liefhebbers!). Daarnaast is er een overzicht met Oud leiding op een andere pagina (nu nog alleen verkennerleiding, in de toekomst wellicht ook van meer speltakken).

Kamp Strijen (1953)

De watersnoodramp van 1 februari 1953 liet diepe sporen achter in het zeeuwse land en bij de zeeuwse bevolking. Vrij snel kwam de hulp op gang. Ook Scouting probeerde zijn steentje bij te dragen. Al op 14 februari hielden de scouts van Nederland hun eerste actie. Die dag deden ze allerlei karweitjes en zodoende zamelden ze geld in voor het Nationale Rampenfonds.

De slogan voor deze actie was ” Mouwen Omhoog — Ons Land Moet Droog !”

Daar bleef het niet bij want de groepsraad van de Musinga groep besloot een aantal jongeren uit de getroffen gebieden uit te nodigen voor het zomer¬kamp. Terwijl zij bezig waren werd er in Ede een commissie opgericht die ten doel had 500 kinderen uit de getroffen gebieden een tiendaagse vakantie aan te bieden tijdens de Heideweek. De Musinga groep sloot zich aan bij actie en twee leden van de groep namen zitting in deze commissie.

De uitnodiging was uitgegaan naar STRIJEN daar deze plaats door de gemeente Ede geadopteerd was. De kinderen in de leeftijd 8 t/m 16 jaar kregen een aanmeldingsformulier waar o.a. de vraag op voorkwam of ze iets voelden voor een padvinderskamp. Deze vraag werd door ongeveer 60 jongens en meisjes bevestigend beantwoord. Voor de circa 20 meisje moest een oplossing gevonden worden omdat de Musinga groep een jongens vereniging was. Een aantal leidsters van de NPG afd. Ede en een welpenleidster van de Musinga groep stel¬den zich beschikbaar om het “dames” kamp te leiden.

In het zomerkamp waren naast de 16 verkenners van de Musinga troep 42 jongens uit Strijen en omgeving aanwezig. De kampplaats was gelegen in de gemeentelijke bossen “Hindekamp”. Het bestond uit een met gras begroeid terrein, met grote beukenbomen en groepjes berken. Eén zijde werd afgesloten door een dennenbos, terwijl de andere kant een open uitzicht bood over de heide.

Er waren acht patrouilles, die ieder bestonden uit 5 of 6 Strijense jongens en 2 verkenners. Het kader was gemixed, zodat iedere patrouille een P.L of A.P.L uit Strijen had. Het kamp duurde van vrijdag 14 augustus tot en met maandag 24 augustus en voor zover mogelijk werd het normale kampprogramma aan gehouden. Een aantal grote tochten ging niet door vanwege de slechte conditie en het slechte schoeisel van de Strijense jongens.

Het kamp was een groot succes en veel Strijense jongens wilden ook thuis aan scouting doen. De Musinga groep probeert te helpen om in Strijen een groep op te richten. Helaas is uit het archief niet op te maken of dit gelukt is. We blijven nog zoeken dus – wordt vervolgd -.

Geschiedenis Kromschutte

Halverwege de vijftiger jaren zat de groep met een huisvesting probleem. De verkenners zaten met zes patrouilles in Hogan en de welpen draaiden “ploegendiensten” in het welpenhol (Kiva).

Gelukkig kwam er in 1957 hulp uit Rotterdam. Een Zondagsschoolvereniging zocht in de edese omgeving grond voor een kamphuis. Toen dit niet lukte, kwamen zij door bemiddeling van de heer Gundlach in contact met onze groep. Zij wilden in de zomermaanden gebruik maken van onze twee gebouwen en bovendien waren zij bereid om zelf een derde gebouw te plaatsen en om het welpenhol uit te breiden met een keuken, opslagruimte en een kelderruimte. Verder wilden ze elektriciteit laten aanleggen in alle drie de gebouwen.

De Musinga groep vond dit een goed voorstel, ook omdat de Rotterdammers bereid waren deze uitbreiding voor een groot gedeelte zelf te financieren. Verder namen de Rotterdammers de bestaande schuld, over van de groep. De totale bouwkosten werden geschat op 35.000 gulden, maar omdat de Rotterdammers voor het grootste deel met eigen krachten bouwden, werd de bouwsom teruggebracht tot onder de 20.000 gulden.

De laatste twee weekeinden van maart 1958 werden gebruikt voor voorbereidende bouwwerk¬zaamheden. Op vrijdag 4 en zaterdag 5 april 1958 begon de bouw. Er werd in het “weekend” door zes patrouilles samengewerkt met een werkgroep uit Rotterdam. Het weekend van de patrouilles was eigenlijk een voorbereidingweekend voor het zomerkamp om de kamptechni¬sche vaardigheden die van groot belang geacht werden te testen. Die keer werd de training gecombineerd met de bouwwerkzaamheden. De welpenleiding fungeerde tijdens de werkdagen als kookstaf voor de gasten. De verkenners moesten, in het kader van de training, zelf voor hun eten zorgen. De verdere bouw zou in hoofdzaak door vaklieden geschieden, ondermeer door een klas van een Technische School uit Rotterdam, die een week kwamen werken.

In juli 1958 was alles klaar. Het nieuwe gebouw had een afmeting van 12 bij 22 meter en het bestond uit een recreatiezaal (verkennersruimte), 2 slaapzalen, garderobe, was en toiletgelegen¬heid. De wanden van de recreatiezaal en de slaapzalen waren verwijderbaar.

De Rotterdammers huurden de gebouwen de gebouwen van 15 juni tot 1 september voor een periode van 15 jaar. De periode eindigde dus 1 januari 1973.

Het einde van de huurovereenkomst viel samen met het recht van erfpacht van de groep. Indien in 1973 de erfpachtovereenkomst verlengd werd, dan werd de huurovereenkomst stilzwijgend ook verlengd met dezelfde periode als waarvoor de erfpacht verlengd werd.

De huurovereenkomst is met ingang van 1 januari 1976 beëindigd. De groep heeft toen Kromschutte (incl. inventaris) en de uitbreiding van het hordehol van de Rotterdammers gekocht.

Maar hoe zit het met de naam van het gebouw, Kromschutte. Kromschutte is afgeleid van de naam van het kinderkamp van de Rotterdammers. Om precies te zijn gaat het om het kinderkamp “De Kromschutte”, der Ned. Herv. zondagsschoolvereniging op Gereformeerde Grondslag “Eben Haëzer” te Rotterdam.


Aanvullingen/verbeteringen?

Mist u dingen op de geschiedenispagina’s of ziet u vergissingen? Uw aanvullingen verbeteringen zijn altijd welkom, deze kunt u sturen aan info@scoutingbennekom.nl

Wij zoeken nog mensen die ons meer kunnen vertellen over de historie van de Schakelgroep en van de Musinga specifiek voor de periode 1958-1990. Weet u nog vermeldenswaardige zaken of anekdotes uit deze periode? Deze kunt u ook mailen aan info@scoutingbennekom.nl