KAMPREGELS


Huurders van het groepshuis van Scouting Bennekom moeten zich aan de volgende regels houden:

 • Roken in de bossen en clubgebouwen is verboden;

 • Bomen, struiken en planten mogen niet worden vernield. Maak gebruik van de paden;

 • Verstoor het wild niet. Ga het bos niet in tussen zonsondergang en zonsopgang;

 • Het is niet toegestaan om op het terrein en omliggende bossen vuurwerk af te steken;

 • Papier en ander afval wordt niet in de bossen achtergelaten;

 • Op het terrein of in de bossen mag niet gegraven worden;

 • Een beperkt aantal tenten mag op het terrein geplaatst worden als daar vooraf toestemming voor is gegeven;

 • Caravans en campers zijn niet toegestaan;

 • Materialen, gebruikt bij speurtochten en andere activiteiten, moeten dezelfde dag opgeruimd worden;

 • Meubilair mag overdag en 's nachts niet onbeheerd of in de regen buiten staan;

 • Het houden van een kampvuur of barbecue is alleen toegestaan als de brandweer kort hiervoor toestemming heeft gegeven. Dit geldt ook voor vuurkorven. Kosten voortkomend uit overtreding zullen bij de huurder in rekening worden gebracht. Geen hout van de houtwal en uit het houthok gebruiken;

 • Zowel de kampvuurkuil en vuurschaal schoon achterlaten na de huurperiode;

 • Het is niet toegestaan met motorvoertuigen op het terrein te komen of daar te parkeren. Aan de weg kan geparkeerd worden. Laden en lossen is tijdens aankomst en vertrek op het terrein toegestaan;

 • De nachtrust gaat om 22.30 uur in en duurt tot 7.30 uur. Ook in de tussenliggende periode moet overlast voor omwonenden en dorpsgenoten vermeden worden. Geluidsversterkende apparatuur mag niet op het terrein gebruikt worden;

 • De huurder wordt geacht het gebouw schoon en in goede staat achter te laten. Minimaal in de staat waar het bij aankomst is opgeleverd. Dit geldt ook voor het buitenterrein en de kampvuur-kuil. Bij nalatigheid worden de kosten verrekend;

 • Alle kosten voortvloeiend uit beschadiging van de gebouwen, inboedel, begroeiing, e.d. door de huurder veroorzaakt, zullen door de huurder vergoed worden. Schade moet direct aan de beheerder gemeld worden;

 • De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit ondeugdelijk gebruik van het verhuurde;

 • De beheerder of zijn vervanger zijn altijd bevoegd het verhuurde te betreden;

 • Bij ernstige overtreding van de regels zal uw groep geen gebruik meer mogen maken van ons groepshuis;

 • In gevallen waarin de regels niet voorzien, beslist de beheerder of zijn vervanger.

De omliggende bossen zijn vrij toegankelijk, indien de daarvoor geldende regels in acht worden genomen.