KAMPREGELS


Huurders van het groepshuis van Scouting Bennekom moeten zich aan de volgende regels houden:

De omliggende bossen zijn vrij toegankelijk, indien de daarvoor geldende regels in acht worden genomen.