Contributie

De contributie bedraagt € 15,- per maand (voor de stam € 9,00 per maand). Te voldoen via een automatische machtiging aan de penningmeester.

De gemeente Ede heeft regelingen voor mensen met een laag inkomen, hiermee is een tegemoetkoming in de contributie mogelijk. Deze regelingen zijn te vinden op de website van de gemeente Ede.


Uniform/Scoutfit

Daarnaast komen er kosten bij voor uniform/scoutfit. Deze verschillen per speltak. De Scoutfit is verkrijgbaar bij de ScoutShop (via www.scoutshop.nl of de winkel in Arnhem).


Bijzondere activiteiten

Voor bijzondere activiteiten (zoals bijv. zomerkamp) wordt een extra bijdrage gevraagd. Door middel van acties proberen we de kosten van deze activiteiten te drukken. Deze kosten verschillen per jaar en per speltak.


Lid worden

!! LET OP: VOOR HET AANMELDEN VAN UW KIND BIJ SCOUTING BENNEKOM OF OM EEN KEER TE KOMEN KIJKEN DIENT U EERST CONTACT OP TE NEMEN MET DE LEIDING VAN DE SPELTAK WAAR UW KIND VOOR IN AANMERKING ZOU KOMEN (ZIE LEEFTIJDEN EN SNELKOPPELINGEN HIERONDER). DE LEIDING ZAL U INFORMEREN WANNEER U DE FORMULIEREN KUNT INVULLEN EN INLEVEREN!!

Voor het inschrijven van uw kind als lid van Scouting Bennekom moet u twee formulieren invullen en bij ons inleveren:

De formulieren kunt u downloaden, invullen, afdrukken en vervolgens inleveren bij de leiding en penningmeester.

Bevers (jongens/meisjes; leeftijd 5-7)

Welpen (jongens; leeftijd 7-11)

Welpen (meisjes; leeftijd 7-11)

Padvindsters (meisjes; leeftijd 11-15)

Verkenners (jongens; 11-15)

RSA (jongens/meisjes; leeftijd 15-18)

Voor vragen over deze formulieren kunt u contact met ons opnemen via info@scoutingbennekom.nl


Lidmaatschap opzeggen

Lidmaatschap opzeggen kan uitsluitend schriftelijk of per email aan de penningmeester via penningmeester@scoutingbennekom.nl

Let op:

  1. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden door het desbetreffende lid, dan wel zijn wettelijk vertegenwoordiger.

  2. Het lidmaatschap loopt in beginsel door tot de start van een nieuw kwartaal (januari, april, juli, oktober). Opzegging van het lidmaatschap dient daarom te geschieden uiterlijk in de maand februari, mei, augustus of november.