Stichting Scouting Bennekom

De stichting Scouting Bennekom heeft ten doel behulpzaam te zijn bij de verwezenlijking van de doelstelling van de groepsvereniging Scouting Bennekom door de financiële en materiële belangen van de groepsvereniging Scouting Bennekom te behartigen. In de praktijk betekent dat dat de Stichting eigenaar is en zorgt voor het beheer van de gebouwen van Scouting Bennekom. Daaronder wordt verstaan: financiën, onderhoud en verhuur. Ook zaken als verzekeringen en contact met de terreineigenaar staan op de agenda van de Stichting.

Het bestuur bestaat uit vijf leden: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee gewone leden. Daarnaast heeft het bestuur adviseurs die zich onder andere bezig houden met de verhuur en het onderhoud van de gebouwen. Aangezien de stichting ten dienste staat van de groepsvereniging is statutair vastgelegd dat de meerderheid van de bestuursleden afkomstig moet zijn uit de groepsraad van de groepsvereniging Scouting Bennekom. De Stichting vergadert twee tot drie keer per jaar. De leden zitten telkens lid voor een periode van drie jaar. De Stichting is regelmatig op zoek naar nieuwe leden voor diverse functies. Ervaring met scouting of Scouting Bennekom is dan een pré.


Boscommissie

De Boscommissie bewaakt het gebruik van de buitenterreinen en zorgt voor het onderhoud hiervan, voor zover deze verantwoordelijkheid niet bij de eigenaar ligt. De boscommissie is onderdeel van de stichting en stemt alle activiteiten daarom eerst af met het stichtingsbestuur alvorens deze uit te voeren.


Kluscoördinator Scouting Bennekom

De kluscoördinator is voorzitter van de bouwcommissie en is verantwoordelijk voor het coördineren van het onderhoud aan de gebouwen, inclusief de vaste inventaris. Hij of zij inventariseert en beoordeelt wat er aan onderhoud moet gebeuren en wat er ver- of gebouwd moet worden. Hoewel de speltakleiding verantwoordelijk is voor het onderhoud van hun speltakruimte, oordeelt de kluscoördinator over bouwplannen in deze ruimten en besluit het stichtingsbestuur hierover.

Om een klus door te geven kun je gebruik maken van de volgende formulier:


Samenstelling stichtingsbestuur

 • Nanno Bolt – voorzitter

 • Chris den Ouden – secretaris

 • Han Krijgsman – penningmeester

 • Vertegenwoordigers vanuit de vereniging:

  • Lid: Arne Beukema

  • Lid: Jelte de Bruin

  • Lid: Erik-Jan van Norel

  • Lid: Jaap Dechering

Het stichtingsbestuur is te bereiken via stichting@scoutingbennekom.nl