De legende van de Bok 

De legende van "de Bok"

Er was eens een bok die leefde in de Bennekomse bossen. Dit was geen gewone bok, maar een diepe denker en een ware held. Hij was trouw aan zijn kudde en had eerbied voor de natuur die hem omringde.

 

De legende van deze bok begon toen er een bosbrand uitbrak in de Bennekomse bossen. Terwijl de vlammen om hem heen laaiden, bleef de bok koel en beheerst. Hij leidde zijn kudde naar veiligheid en zorgde ervoor dat iedereen in veiligheid was.

 

Vanaf dat moment werd de bok gezien als een held en werd hij de mascotte van een scoutinggroep in de buurt. De jonge scouts keken op naar de bok en leerden van hem om dapper, trouw en eerbiedig te zijn.

 

Maar de heldhaftige daden van de bok stopten niet bij de bosbrand. Elke keer als er een gevaar dreigde, was de bok er om te helpen. Zo hielp hij bijvoorbeeld een verdwaald jongetje terug te vinden naar zijn ouders en vecht hij een boze beer af die de kudde aanviel.

 

Op een dag besloot de bok zich aan te sluiten bij de scoutinggroep. Hij had gezien hoe de jonge scouts respect hadden voor de natuur en leerde van hen om nog beter voor de bossen te zorgen. Samen met de scouts ging de bok op avontuur en leerden ze allerlei nieuwe vaardigheden.

 

Ze leerden hoe ze vuur konden maken zonder aansteker, hoe ze een onderkomen konden bouwen in de natuur en hoe ze zich konden voeden met wat de bossen te bieden hadden. De bok was een belangrijke mentor voor de scouts en leerde hen om zelfverzekerd en zelfstandig te zijn.

 

Hoewel de bok op oudere leeftijd overleed, bleef hij voortleven in de verhalen die de scouts vertelden. Zijn naam werd bekend in de hele regio en hij werd geëerd als een ware legende in de Bennekomse bossen. Zijn heldhaftige daden en wijze raad bleven voortleven en inspiratie bieden aan de scouts die na hem kwamen.

 

Zelfs na zijn dood bleef de bok de mascotte van de scoutinggroep en werd hij geëerd als een voorbeeld van wat het betekent om dapper, trouw en eerbiedig te zijn. Zijn geest leeft voort in de bossen en zijn verhaal zal voor altijd voortleven in de harten van degenen die hem hebben gekend.