Installatie

Beste Welp en ouders/verzorgers,

Al geruime tijd speel je samen met de andere welpen in de rimboe. Het lijkt ons daarom tijd dat je net als Mowgli officieel in de horde wordt opgenomen. Dit zal zaterdag [datum] tijdens een bijzondere horderaad plaatsvinden.

In de Jungle gelden de wetten van de rimboe, die door Baloe de beer aan de jonge wolven worden onderwezen. De afspraken voor het samen spelen van de welpen in de horde zijn samengevat in de Welpenwet:

Een Welp speelt samen met

anderen in de Rimboe.

Hij is eerlijk, vriendelijk,

houdt vol en zorgt goed

voor de natuur.

Bij je installatie leg je als nieuwe welp de volgende belofte af:

Ik beloof mijn best te doen een goede Welp te zijn.

Iedereen te helpen waar ik kan.

En mij te houden aan de welpenwet.

Jullie kunnen op mij rekenen.

De installatie gaat als volgt: je legt net als de leiding je linkerhand op de vlag en met je rechterhand maak je de Welpengroet. Dan zeg je de belofte.

Bij de Welpengroet stellen de wijs- en middelvinger de oren van een wolf voor en vormen de pink en ringvinger met de duim een wolvensnuit. Als je de belofte hebt opgezegd krijg je het installatieteken.

Als je de belofte hebt afgelegd, ben je lid van de horde geworden. Je hebt dan ook beloofd dat je je aan de wet -de spelregels van de horde- zult houden. Natuurlijk ga je niet iets beloven, wat je niet echt meent. Denk daarom goed na wat je belooft en wat die woorden betekenen.

Omdat het feest is als je geïnstalleerd wordt, mogen je ouders, broertjes en/of zusjes, opa en oma hier ook bij aanwezig zijn.

Als je opgenomen wordt in de horde draag je een groene welpenblouse en een pet, alles zonder tekens. Beiden zijn verkrijgbaar bij de Scout-Shop. Je kunt langsgaan bij de dichtstbijzijnde Scout-Shop in Arnhem of bestellen bij het centrale magazijn van de Scout-Shop in Leusden. Voor informatie over de openingstijden van de Scout-Shop en telefonische bestellingen kun je terecht bij de Scout-Bestellijn (033) 496 02 82 of www.scoutshop.nl.

Sommige tekens krijg je als je geïnstalleerd bent, voor de rest van de tekens, das, dasringen zakboekje moet je 22,50 euro betalen. Dit kan bij de leiding.

Natuurlijk wil je zo snel mogelijk alles te weten komen over de rimboe waarin we iedere week weer spannende avonturen beleven. Koop dan tegelijk met je blouse en pet het “Rimboeboek” bij de Scout-Shop. Dit boek staat vol met informatie over de rimboe en wat de welpen er allemaal doen. Bovendien vind je in dit boek ook alle informatie die je nodig hebt om je insignes te verdienen.

Heb je nog vragen dan kun je contact opnemen met een van de teamleiders.

Met vriendelijke groet,

De Welpenleiding.

PS voor de ouders: U kunt een kennismakingsgesprek met de leiding wensen. Misschien omdat u gezellig kennis wilt maken met ons. Misschien omdat u meer wilt weten over scouting en de Welpen.

Of misschien omdat het handig is als wij iets over uw kind weten, in verband met gedrag of gezondheid. Wij komen dan graag een avond langs om kennis te maken en u het een en ander te vertellen over het reilen en zeilen binnen scouting.

Als u een kennismakingsgesprek wilt, kunt u dit aangeven bij een van de leiding, waarna we een afspraak kunnen maken.