Het verhaal

Mowgli beleefde veel avonturen met de dieren in de Rimboe. Alle verhalen staan in “Het Djungleboek”. Het heet ook wel “Door wolven opgevoed”, en het is geschreven door Rudyard Kipling. Er staat vast wel een “Djungleboek” in de bibliotheek bij jou in de buurt. Bij de Scoutshop kun je het boek kopen. Er is een spannende tekenfilm gemaakt over de avonturen van Mowgli. Die tekenfilm heet “Jungleboek” en je kunt hem in bijna elke videotheek huren. Op Scouting worden er vaak verhalen uit “Het Djungleboek” verteld. Hierna kun je in het kort over de avonturen van Mowgli lezen.

Het Eerste Junglebook

De Broeders van Mowgli

In Noord-India strekt het oerwoud zich uit vanaf de Deccan vlakte in het zuiden tot de noordelijke moerassen van het stroomgebied van de Waingundja rivier. In het midden van de jungle liggen de dichtbegroeide heuvelen van de Sionie. Hier ligt de raadsrots van de wolven. De wolvenhorde beheerst de jungle. Akela is de aanvoerder van deze wolvenhorde. Zijn naam betekent de Eenzame. Ieder wolvengezin heeft zijn eigen hol rondom de heuvelen van de Sionie. Op een dag sluipt een jakhals het hol van een wolf binnen om een paar oude botten die bij de ingang liggen af te knagen. Het is Tabaqui, de schaduw van Shere Khan de tijger. Hij verteld vader wolf dat Shere Khan zijn jachtgebied verlegd heeft en zal gaan jagen rondom de heuvels. Diezelfde nacht horen de wolven Shere Khan brullen op zijn jacht. Zijn jacht is een jacht op mensen. Later die nacht kruipt er iets de heuvel op richting het wolvenhol. Vader Wolf vindt een mensenjong en neemt hem in bescherming. Raksha, de moederwolf, noemt hem Mowgli, dat betekent kikvors, vanwege zijn naaktheid. Shere Khan volgt zijn spoor naar het wolvenhol en eist zijn prooi op. Raksha verjaagd Shere Khan en vader Wolf neemt Mowgli mee naar de raadsrots. Tijdens de Raad van Oudsten eist Shere Khan opnieuw Mowgli op. Dan vraagt Akela aan de raad: “Wie spreekt voor dit Mensenjong?” Baloo, de beer en Bagheera, de zwarter panter spreken. Baloo heeft een stem in de wolvenhorde omdat hij een leermeester voor de welpen is. Hij onderwijst hen in de wetten van de jungle. Bagheera heeft geen stem maar bied in ruil een geslachte stier voor de horde. Dit wordt door de raad aangenomen. Hierna spreekt Akela: “Kijk toe, kijk goed toe, o wolven.” En zo werd Mowgli opgenomen in de horde der Sionie-Heuvelen voor de prijs van een dode stier en op voorspraak van Baloo.

In de tien jaren die volgen groeit Mowgli voorspoedig op in horde. Baloo heeft Mowgli alles geleerd over de jungle. Akela wordt ouder en zijn invloed wordt minder. Dat blijkt als Shere Khan volgelingen krijgt onder de jongere wolven. Sommigen worden zelfs aaseters, net als Tabaqui de jakhals. Op een dag verteld Bagheera Mowgli zijn grote geheim. Hij verteld hoe hij vroeger leefde in gevangenschap bij de mensen, in gouden kooien in de paleizen van Oodeypoer. Maar hij ontsnapte en keerde terug naar de jungle. Bagheera verteld Mowgli van de rode bloem, het vuur dat de mensen bezitten. Hij zegt Mowgli dat hij het vuur moet gaan halen om Shere Khan te verdrijven uit de jungle. Op een kwade dag wordt Akela door de andere wolven uitgedaagd en tijdens een jacht in de val gelokt: Hij mist zijn prooi bij zijn sprong. Volgens de wet van de horde wordt hij daarom afgezet. Shere Khan spreekt bij de rots. Hij zegt dat de horde het recht heeft om Akela te doden. Er ontstaat onenigheid en het wordt vechten. Met behulp van het vuur redt Mowgli Akela. Hij verwondt Shere Khan met het vuur en jaagt de horde uiteen. Akela, Mowgli, Bagheera en ongeveer tien wolven blijven over. Dan huilt Mowgli voor het eerst in zijn leven. Mowgli neemt afscheid van vader en en van zijn moeder Raksha en gaat naar de mensen. Hij beloofd terug te komen om Shere Khan te doden.

Kaa’s jacht

Uit de tijd dat Baloo Mowgli les gaf. Baloo leert Mowgli de wetten van de jungle en de omgang met de andere dieren. Hij verbiedt Mowgli met de apen, het volk van de Bandar-log, om te gaan. Maar Mowgli is uitdagend zodat de Bandar-log hem ontvoert brengt naar de Koele Holen, de verborgen stad. Chill de wouw, boodschapper van de jungle, helpt en verteld Baloo en Bagheera wat er gebeurt is. Baloo en Bagheera vragen aan Kaa om met hen mee te gaan naar de Koele Holen. Kaa is een oude wijze pythonslang, bekend als de apendoder. Mowgli wordt gevangen gehouden in een put met cobra’s maar overleeft dankzij het geleerde meesterwoord van Baloo. In het gevecht verliest Bagheera het van de apen en springt hij in het water om te ontkomen. In het water ligt Kaa en hij vraagt hem om hulp. Baloo vecht met de apen maar kan dit ook niet winnen. Kaa jaagt de apen weg en breekt de muur waarachter Mowgli gevangen zit. Dan begint Kaa?s jacht, hij hypnotiseert de apen en vreet ze op. Mowgli moet Baloo en Bagheera uit de macht van de hypnose houden. Bagheera bestraft Mowgli omdat hij de Bandar-log had uitgedaagd. Daarmee had hij niet alleen zijn eigen maar ook hun leven in gevaar gebracht.

Tijger, tijger

Mowgli gaat naar het mensendorp. Hij wordt op aanraden van de priester in huis genomen door Messoea die in hem haar zoon Nathoe ziet. Nathoe was door een tijger in de jungle gevlucht. Grijze Broeder, een wolf, is Mowgli gevolgd naar het mensendorp. Ze praten veel tijdens het verblijf van Mowgli onder de mensen. Onder de mensen moet Mowgli de manieren van mensen leren. Hij wordt aangesteld als buffel hoeder. Tijdens dit werk rijdt hij op de rug van de Rama de stier. Tijdens de dorpsraad lacht Mowgli Buldeo de jager uit. Buldeo beweert dat Shere Khan een geestestijger is. Mowgli spreekt met Grijze Broeder af bij de Dhâk boom om hem te ontmoeten. Hier verteld Grijze Broeder dat Shere Khan met een volle maag in het ravijn ligt te slapen. Ze bedenken een plan. Akela en Mowgli drijven de buffels het ravijn in. Grijze Broeder leidt de koeien en kalveren vanaf de andere kant het ravijn in. Als Shere Khan wakker wordt is het te laat. Hij is ingesloten en wordt vertrapt door Rama de stier. Als het stof van de kudde weggetrokken is komen de dorpsbewoners toegelopen. Buldeo de jager eist de huid van Shere Khan op maar Mowgli verjaagd hem met behulp van Akela. Hij neemt de huid van Shere Khan mee. Daarom verteld Buldeo in het dorp dat Mowgli een tovenaar is en iedereen gelooft hem. Mowgli kan niet meer naar het dorp terug want ze bekogelen hem met stenen. Dan vertrekt Mowgli met Akela en Grijze Broeder terug naar de raadsrots. Daar legt hij, zoals beloofd, de huid van Shere Khan op de rots en danst hij zijn dans. Voortaan jaagt hij weer in de jungle met de vier wolven uit het nest waarin hij is opgegroeid. Maar hij blijft niet alleen, want enige jaren later werd hij man en trouwde hij. Maar dat is een verhaal voor volwassenen.

Het tweede Junglebook

Hoe de vrees in de wereld kwam

De winterregens blijven nagenoeg uit. Ikki het stekelvarken voorspelt de droogte. Het waterpijl van de rivier daalt maar Baloo zegt: “We moeten wachten en zien hoe de Mohwa bloeit”. Deze bloeide die lente helemaal niet en zo kwam de droogte. Vogels, apen en herten trekken weg. Het zijn gouden tijden voor Chill de wouw. Maar voor andere dieren is het is een slechte tijd van honger en hitte. De Waingundja daalt en de vredesrots wordt zichtbaar. Daarom verklaart Hathi de Zwijger de watervrede. Alle dieren mogen van de rivier drinken en krijgen daar bescherming. Wie jaagt of moordt bij de drinkplaats word gedood. Maar Shere Khan doodt een mens, en dat, niet voor de honger, maar voor het genoegen. Het was zijn nacht. Mowgli vraagt Hathi de olifant welk recht Shere Khan heeft een mens te doden. Dan verteld Hathi het verhaal van Tha, de eerste olifant en schepper van de jungle. Toen alle dieren nog van vruchten en gras leefden. Het verhaal gaat over een tijger die de vloek die over de jungle bracht door de eerste moord. Hierdoor kwam de vrees in de wereld, de mens. Maar Shere Khan kreeg het recht in één nacht, eens per jaar een mens te doden.

De jungle lijft in

Mang, de vleermuis verteld op een dag dat mensen op zoek zijn naar Mowgli om hem te doden. Buldeo is Akela, Mowgli en Grijze Broeder gevolgd in de jungle. Mowgli en de vier gaan hen tegemoet. Ze besluipen de groep mensen. Buldeo verteld dat ze Messoea gevangen hebben genomen en haar en haar man zullen doden. Mowgli besluit dan om Messoea te redden. De vier, Akela en Bagheera ‘zingen’. Hun zang doet de mensen vluchten in de bomen. Welke mens siddert niet bij het gehuil en gebrul tijdens de jacht van de jagers van de jungle? Mowgli redt Messoea. Bagheera neemt haar plek in de hut in en wacht op de mensen. Raksha begeleid Messoea en haar man naar Khanhiwara. Daar zijn de Engelsen die hen bescherming geven. Als de dorpsbewoners Messoea uit de hut willen halen, vinden ze daar Bagheera en krijgen ze de schrik van hun leven. Mowgli vraagt Hathi de olifant om wraak en de Jungle los te laten over het dorp, zoals hij ook in Bhurtpoer heeft gedaan. Met zijn zonen vernietigd Hathi de velden en de voorraden van de mensen. Alle mensen trekken weg uit het dorp. Tenslotte vernielen alle dieren de huizen en de dorpsmuren.

‘s Konings Ankus

Mowgli speelt en zwemt met Kaa. Kaa verteld van de witte cobra in de Koele Holen. De schatbewaarder van de koning. Hij verteld Mowgli dat de cobra iets heeft wat alle mensen willen hebben. Ze gaan er naar toe. De witte cobra toont Mowgli een grote schat. Mowgli begrijpt niet waar al die kostbaarheden voor zijn. Hij wil een versierde ankus meenemen als hij weer vertrekt. Maar de cobra wil Mowgli doden omdat hij nog nooit een mens uit de schatkamers heeft laten gaan. Maar Mowgli lacht en noemt de cobra Thuu, dat betekent dorre tak, omdat zijn giftanden droog zijn. Thuu, de witkap, waarschuwt Mowgli dat in de ankus de dood is en moet hem laten gaan. Bagheera verteld Mowgli later dat de ankus een dodelijk wapen is. Mowgli gooit het weg omdat het voor hem niet nuttig blijkt. Als ze een dag later de ankus weer zoeken is het verdwenen. Ze volgen een mensenspoor en merken dat Thuu de waarheid sprak. Onderweg verwisseld de ankus een aantal keren van eigenaar. In totaal worden zes mensen gedood vanwege jaloezie en hebzucht. Mowgli brengt de ankus weer snel terug naar de cobra en beloont de wachter met kikkers.

De Rode Hond

De horde van het vrije volk wordt weer één. De nieuwe leider heet Phao. Op een dag wordt de phial gehoord. Dit is een waarschuwingskreet. De horde zoekt en vindt een zwervende wolf. Het is Wontolla de verstotene. Wontolla verteld van de dhole, een horde wilde honden van de Deccan. Ze hebben zijn gezin vermoord. De honden trekken al moordend naar het noorden. Mowgli zegt niet te willen vluchten voor deze moordenaars maar geeft zijn woord hen te verjagen. Samen met Kaa bedenkt hij een slim plan. Ze gaan ze naar de Plaats des Doods, waar het bijenvolk woont. Mowgli wacht de dhole op en sart ze zodat ze hem achtervolgen. Hierbij snijdt hij de staart van de leider van de honden af. Mowgli rent naar de rivier en gooit onderweg stenen in de bijenholen op de Plaats de Doods. Mowgli springt in de rivier en wordt gered door Kaa. De honden worden gedood door de bijen. De overlevenden zwemmen in de rivier en worden opgewacht door de wolven. Er volgt een groot en lang gevecht waarin Akela sterft. Hij zegt Mowgli dat hij zijn schuld betaald heeft en dat hij naar de mensen terug moet gaan. Wontolla neemt wraak op de leider van de honden en doodt hem. De wolven winnen het gevecht en er keert geen hond terug.

De Lenteloop

Mowgli is zeventien jaar. Alle dieren zijn in ‘Lentesfeer’ en brullen en stoeien en trekken elkaars aandacht. De Lente is de tijd van het nieuwe geluid. Normaal is Mowgli in deze tijd erg uitgelaten en loopt wel tochten van zestig kilometer. Nu is hij treurig, chagrijnig en kan niet hebben dat de anderen blij zijn. Na een ruzie met twee jonge wolven rent hij kwaad weg maar het wordt geen uitgelaten Lente loop. Ver weg besluipt hem een naar gevoel en denkt hij aan de laatste woorden van Akela. Hij plaagt Mysa de buffel in het moeras en trekt vervolgens naar het mensendorp. Daar komt hij Messoea tegen en deze ontvangt hem liefdevol. Messoea verteld Mowgli dat hij mooi is en op Nathoe lijkt. Messoea heeft een zoontje van twee jaar. Is het Mowgli’s broertje? Mowgli speelt met zijn broertje, drinkt warme melk en slaapt een hele dag. Dan komt Grijze Broeder Mowgli halen. Ze zien een meisje in het dorp. Mowgli besluit voorgoed terug te gaan naar de mensen. De jungle werpt Mowgli niet uit, maar Mowgli verjaagd Mowgli uit de jungle. Bagheera dood opnieuw een stier om Mowgli vrij te kopen van de jungle. Alle schulden zijn nu betaald. Het is een emotioneel afscheid. Er zijn nog vele verhalen te vertellen over het leven van Mowgli. Onder andere hoe hij een nacht lang met Jacala de krokodil vocht in de Waingundja rivier en zijn mes afbrak op het rugpantser van de krokodil. Maar het zou te veel zijn om van al zijn avonturen hier te verhalen.

De personen

AKELA

(Grote Grijze Eenzame) Is de grijze eenzame leider van de Sioniehorde, de horde die leeft in de Sionieheuvels. Hij waakt over de wet en iedereen luistert naar hem. In een welpenhorde wordt de takleid(st)er meestal Akela genoemd. Zij/hij leidt de horde en de Oude Wolven (leid(st)ersploeg). Heeft de grootste ervaring, en als leider van de horde stelt hij zijn ervaring, kracht en moed ter beschikking van de groep. De horde kijkt op naar de leider, en wil worden zoals hij. Verhaal: Broers van Mowgli

ANKUS

Olifantenprikker (Kornak)

Verhaal: ’s Konings Ankus

BAGHEERA (de knapste jager)

De zwarte panter. Hij is de knapste jager van de jungle en leert Mowgli tal van vaardigheden, zoals jagen, klimmen en zwemmen. Hij beschermt Mowgli vanaf zijn opname in de horde. In de horde speelt een van de leid(st)ers de rol van Bagheera (zie ook belofteaflegging). Bagheera is het symbool van snelheid en sluwheid. De sluwheid wordt uitgedrukt in schrandere actie.

Verhaal: Broers van Mowgli

BALOE (ijzerpoot)

De wijze, bruine beer, leermeester van de jungle. Hij leert de welpen de wet van de jungle en ziet erop toe dat die ook gerespecteerd wordt. Hij is streng, maar kent ook zijn eigen zwakheden. Baloe is de personificatie van een rijpheid, die toch een zekere kinderlijke onschuld vertoont. Hij vertegenwoordigt de belangeloze Actie.

Verhaal: Broers van Mowgli

BANDAR-LOG

Het apenvolk. Ze leven in de ruïnes van een vervallen stad. Ze hebben geen leider en volgen geen wet. Ze zijn vervelende, speel, lui en brutaal.

Verhaal: Kaa’s jacht

BRAHMAAN

Indische kaste, priester in het dorp van Buldeo

Verhaal: Tijger-Tijger & Jungle lijft in

BULDEO

De jager

Verhaal: Tijger-Tijger & Jungle lijft in

CHIKAI

Kleine springrat

Verhaal: De Rode Honden

CHILL

De wouw, de vliegende boodschapper van de jungle.

Verhaal: Kaa’s jacht & Jungle lijft in

CHUA

De rat

Verhaal: Ri-Ti-Ta

CHUHUNDRA

De muskusrat

Verhaal: Ri-Ti-Ta

DARZEE

Naaivogeltje

Verhaal: Ri-Ti-Ta

DHOLE

Rode hond, Wilde hond

Verhaal: De Rode Honden

EERDO

Scharlaken boomspecht

Verhaal: Lenteloop

GIDOER-LOG

Jakhalzenvolk

Verhaal: Broers van Mowgli

GOND(A) (Kleinvoet)

Indisch jagersvolk

Verhaal: Hoe vrees… Jungle

GRIJZE BROER

Oudste zoon van Raksha en een goede vriend van Mowgli. Hij helpt hem bij vele problemen.

Verhaal: Tijger-Tijger

GRIJZE SPEURDER

Vader van Phao

Verhaal: Jungle lijft in

HATHI

(De stille eenzame, De wilde olifant, De zwijger) De oude olifant. Iedereen respecteert hem omwille van zijn wijsheid. Hij waakt over zekere traditionele waarden in de jungle. Hij kent alle verhalen die in de jungle de ronde doen.

Verhaal: Hoe vrees in de… & Jungle lijft in & De Rode Honden

IKKI (Ho-Igoe)

Het stekelvarken

Verhaal: Hoe vrees in de…

JACALA

Krokodil

Verhaal: De Rode Honden

KAA

Tijger- of rotspython. Hij is de oudste inwoner van jungle. Hij is de enige die het apenvolk bang kan maken. Hij is een waterslang, een python, en dus niet giftig. Hij is een bondgenoot van Mowgli.

Verhaal: Kaa’s jacht & De Rode Honden

KARAIT

Bruin gifslangetje

Verhaal: Ri – Ti –Ta

KO

De kraai

Verhaal: ’s Konings Ankus

KOPERSLAGER

Vogeltje

Verhaal: Ri – Ti – Ta

LAKINIS

Wolvin uit de holen

Verhaal: De Rode Honden

MANG

De vleermuis. Hij kan ‘s nachts alles zien. Dan brengt hij de boodschappen over tussen de jungledieren.

Verhaal: Hoe de vrees…

MESSOEA

Moeder van Mowgli

Verhaal: Tijger-tijger & Hoe de vrees…

MOR

De pauw

Verhaal: Broers van Mowgli

MOWGLI (de kikker, de puit)

Het mensenkind dat opgroeit in de jungle. Zijn mensennaam is Nathoe. Mowgli’s terugkeer, als volwassene, naar het mensendorp is zoals de succesvolle intrede van het volwassen individu in het sociale gemeenschapsleven.

Verhaal: Broers van Mowgli

MYSA

De buffel

Verhaal: Lenteloop

NAG

De cobra

Verhaal: Ri – Ti – Ta

NAGAINA

De vrouw van Nag

Verhaal: Ri – Ti – Ta

NATHOE

Mensennaam van Mowgli

Verhaal: Tijger-Tijger & Hoe de vrees…

NILGHAI

Blauwe antiloop – koe

Verhaal: Jungle lijft in

OE

Schildpad

Verhaal: Lenteloop

PHAO

Opvolger van Akela

Verhaal: Rode Honden

PHAONA

Moeder van Phao

Verhaal: Rode Honden

POEROEN DASS

Vrek uit Buldeo’s dorp

Verhaal: Tijger-Tijger

RAKSHA

(de duivelin) Moeder wolf. Zij neemt Mowgli op in haar nest en voedt hem op.

Verhaal: Broers van Mowgli

RAMA

RIKKI-TIKKI-TAVI

Vosaapje

Verhaal: Rikki-Tikki-Tavi

SAHI

Stekelvarken

Verhaal: Jungle lijft in

SAMBHUR/SAMBHIN

Bok

Verhaal: Broers van Mowgli

SHERE-KHAN

(lamme Lungri, gestreepte ossendoder, kikvorseneter, vissenvanger, gebrandmerkt beest, veedief, verzengde junglekat) De manke, lamme tijger. Van bij aanvang van het Jungleboek is hij de vijand van Mowgli. Hij houdt zich niet aan de junglewetten en wordt door iedereen gemeden. Hij is de personificatie van ijdelheid, domheid en onechtheid.

Verhaal: Broers van Mowgli

TABAQUI (de kliekjesgast)

De jakhals. Hij is de kliekjesgast die in het spoor van Shere Khan rondzwerft en er steeds op uit is om tweedracht te zaaien. Hij is het symbool van de vleiende lafheid.

Verhaal: Broers van Mowgli

THA

De eerste der olifanten

Verhaal: Hoe de vrees…

WITTE COBRA

(witte kap, witkap, Thuu – rotte tak) Cobra, bewaker van de koningsschat

Verhaal: ’s Konings Ankus

WON-TOLLA

De wolf buitenstaander

Verhaal: Rode Honden

Jachtgebieden