Nieuwsberichten 2020

Datum: 10 juni 2020

Betreft: Update opkomsten

Beste ouders, verzorgers, leden,

Na een paar weken weer alle jeugdleden te mogen ontvangen op het clubhuis willen wij jullie op de hoogte brengen over de komende periode tot de zomer. Sommige aspecten zijn veranderd en sommige zijn onveranderd, hieronder wordt alles op een rijtje gezet.

Opkomsten

Wij zijn blij te kunnen melden dat wij (in samenspraak met de leiding) voor alle jeugdleden, elke zaterdag weer opkomst willen en kunnen aanbieden. Dit betekent nog wel dat er in verschillende tijdsblokken gedraaid zal worden. Hieronder het schema dat wij vanaf aanstaande zaterdag (13 juni) zullen hanteren:

 • Bevers: 10:15 – 11:45

 • Shanti welpen (M): 12:45 – 14:15

 • Sionie/Chikai welpen (J): 15:15 – 16:45

 • Padvindsters: 10:00 – 12:00

 • Verkenners: 12:30 – 14:30

 • RSA: 15:00 – 17:00

Gezondheid

Wij volgen de opgestelde COVID-19 richtlijnen van de overheid. Bij één of meerdere van de volgende gezondheidsklachten kan uw zoon/dochter niet naar scouting komen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en/of koorts. Voor meer informatie zie ook:

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden -> maatregelen om verspreiding te voorkomen.

Behoort uw zoon/dochter tot een risicogroep, of woont uw zoon/dochter bij mensen die tot een risicogroep behoren, denk er dan goed over na of u uw zoon/dochter naar scouting wilt laten komen.

Zie ook: wat zijn de risicogroepen bij het nieuwe coronavirus op https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen .

Accommodatie

Gemeente Ede heeft als beleid dat opkomsten alleen buiten op het terrein van Scouting Bennekom plaats mogen vinden. Een verandering ten opzichte van de vorige brief is dat de toiletten vanaf aanstaande zaterdag weer gebruikt mogen worden. Deze zullen na elk tijdsblok schoongemaakt worden.

Datum: 12 mei 2020

Betreft: Hervatten opkomsten

Beste ouders, verzorgers, leden,

Graag willen wij jullie ervan op de hoogte brengen dat er vanaf a.s. zaterdag 16 mei weer opkomsten gedraaid worden. De aspecten waar wij als groep rekening mee houden delen wij graag in deze brief en zijn hieronder per onderwerp uitgesplitst en toegelicht.

Gezondheid

 • Wij volgen de opgestelde COVID-19 richtlijnen van de overheid. Bij één of meerdere van de volgende gezondheidsklachten kan uw zoon/dochter niet naar scouting komen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en/of koorts. Voor meer informatie zie ook: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden  maatregelen om verspreiding te voorkomen.

 • Behoort uw zoon/dochter tot een risicogroep, of woont uw zoon/dochter bij mensen die tot een risicogroep behoren, denk er dan goed over na of u uw zoon/dochter naar scouting wilt laten komen. Zie ook: wat zijn de risicogroepen bij het nieuwe coronavirus op ttps://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen .


Opkomsten

 • Om iedereen ruimte en tijd te kunnen bieden, en te laten wennen, willen we in ieder geval de eerste opkomsten slechts één speltak tegelijkertijd buiten laten draaien. De starttijden en eindtijden van de opkomsten zijn hierdoor voor alle speltakken tijdelijk aangepast:

   • Even weken: Bevers: 10.30 uur – 12.00 uur

   • Shanti welpen (M): 12.30 uur – 14.00 uur

   • Sionie/Chikai welpen (J): 14.30 uur – 16.00 uur

   • o Oneven weken: Padvindsters: 10.00 uur – 12.00 uur

   • Verkenners: 12.30 uur – 14.30 uur

   • RSA: 15.00 uur – 17.00 uur


 • Dit betekent dat we aanstaande zaterdag (16 mei) beginnen met de jeugdleden uit de jongste speltakken: Bevers en Welpen (M/J). De bovenstaande tijden zullen in ieder geval tot en met 6 juni aangehouden worden. Hierna wordt er geëvalueerd en hopen we weer elke zaterdag met alle speltakken te kunnen draaien. Hierover zal te zijner tijd aanvullende informatie verstrekt worden.

 • Normaal gezien zouden we tijdens hemelvaart geen opkomst hebben en met Pinksteren het jubileumkamp. In deze weekenden worden nu ook via bovenstaand schema opkomsten gehouden.

Accommodatie

 • Gemeente Ede en Scouting Nederland hebben afgesproken dat opkomsten alleen buiten op het terrein van Scouting Bennekom plaats mogen vinden. De gebouwen blijven vooralsnog tot nader order gesloten. Zorg daarom dat uw zoon/dochter thuis voor aanvang van de opkomst gebruik maakt van het toilet.

 • Er zal een buitenvoorziening zijn om handen te wassen.

 • Uiterlijk vrijdag avond ontvangt u van de speltakleiding een e-mail als de opkomst, vanwege slecht weer, niet door kan gaan. Ontvangt u geen e-mail, dan kunt u ervan uit gaan dat de opkomst doorgaat.

Logistiek

 • Ouders/verzorgers kunnen niet aanwezig zijn of blijven kijken tijdens de opkomst.

 • Om iedereen gestroomlijnd het terrein op te laten komen is een plattegrond toegevoegd waarop met een groen kruis te zien is waar kinderen afgezet moeten worden. Op het bospad tegenover de Mendellaan kunt u uw zoon/dochter afzetten en worden ze opgevangen door de leiding. Uw zoon/dochter zal via het grotere zandpad dat uitkomt op de Selterskampweg het terrein weer verlaten, op de plattegrond aangegeven met een rood kruis. Om geen twee richtingsverkeer te hebben van heen

 • en terug lopende mensen is het niet toegestaan de paden in de tegenovergestelde richting te betreden. Graag uw aandacht en begrip hiervoor.